Menu Sluiten

Blockchain, wat is het en wat kunnen we ermee?

blockchain
Blockchain, de technologie die Bitcoin mogelijk maakt

Een blockchain is een soort boekhouding van alle transacties in het netwerk van een cryptocurrency. Bitcoin is de bekendste cryptocurrency ? van dit moment en heeft ook de grootste en meest beveiligde blockchain.

Alle transacties worden ingedeeld in blokken van een bepaalde tijd. De mijners bevestigen deze transacties door de cryptografische opdracht te vertalen en over heel het netwerk te verspreiden. Op deze pagina zullen we het volgende bespreken:

Hoe werkt een blockchain
Wat kan je met een blockchain
Publieke blockchain
Private blockchain
Investeren in blockchain
Peer to peer crowdfunding

Hoe werkt een blockchain

Een blockchain kan werken op basis van ‘proof of work ?’ of ‘proof of stake’. Een combinatie van beide wordt hybride genoemd. Het Bitcoin netwerk ? en de meeste anderen werken volgens het ‘proof of work’ systeem. Dit betekent dat degenen die de transacties verwerken moeten hebben aangetoond dat ze werk hebben geleverd. Bij Bitcoin is dit in de vorm van elektriciteit en hardware.

Werking van een ‘proof of work’ blockchain

We zullen het hier alleen over ‘proof of work’ hebben. Deze blockchain registreert alle transacties in het netwerk en stopt ze in blokken. Elke vastgestelde periode ontstaat er een nieuw blok. Wanneer iemand in het netwerk een transactie wil maken, geeft hij de order via zijn private key ? in zijn wallet.

Alle transacties in een blok worden samengevoegd. Vervolgens door cryptografie vertaald en aan alle mijners in het netwerk geleverd in de vorm van een groot aantal characters. In deze characters bevind zich een rij met nullen. Op de plaats van de nullen moeten de mijners de juiste characters vinden om hem te laten matchen met de transacties.

Hoe verwerken de mijners de transacties?

De mijners hebben hardware draaien met een grote rekenkracht (hash power ?). Deze rekenkracht wordt weergegeven in ‘hashes per second’. Dit betekent niets anders dan dat ze zoveel combinaties van characters per seconde kunnen proberen. Alle mijners gaan nu een voor een alle mogelijkheden proberen totdat een van hen de oplossing heeft.

Wanneer de eerste mijner de oplossing heeft gevonden, stuurt hij deze naar alle andere mijners in het netwerk. Het cryptografisch vertalen van de transacties is als eenrichtingverkeer. Wanneer de mijners de oplossing terugsturen, kunnen ze direct zien of het juist is.

Wanneer ze het allemaal eens zijn dat deze oplossing juist is wordt het blok gecreëerd. Dit betekent dat alle transacties zijn geconfirmeerd. Daarom ontvang de mijner die de oplossing als eerst had een beloning in de vorm van bitcoins ?. Alle mijners gaan nu met het volgende blok aan de gang.

Hoe wordt de bloktijd geregeld

Een blok in de Bitcoin blockchain ? moet ongeveer 10 minuten duren (bij Bitcoin). Wanneer de mijners er korter over doen, regelt het netwerk dit door simpelweg een extra nul aan het vraagstuk toe te voegen.

Hierdoor zijn er meer mogelijkheden en zal de oplossing later gevonden worden. Dit betekent dat een toename in hash power op het netwerk de bloktijd niet korter maakt en de toevoer van nieuwe coins per tijdseenheid dus altijd gelijk blijft. Andersom werkt het precies het zelfde.

Mijnen zorgt voor beveiliging van het netwerk

Deze manier van het bevestigen van transacties zorgt voor een gigantische beveiliging. Om Het recht te creëren om de transacties te schrijven (dus ook om het netwerk te hacken), moet je dus een grotere hoeveelheid hash power aan het netwerk leveren dan alle mijners bij elkaar. Anders zal het niet mogelijk zijn als eerste de oplossing te kunnen vinden.

Dit betekent dat als de prijs van de currency hoger wordt, er meer hashpower aan het netwerk wordt geleverd. Dit zorgt ervoor dat het netwerk veiliger wordt. De Bitcoin blockchain is al zo gigantisch goed beveiligd dat het voor een individuele partij zo goed als onmogelijk is te kraken.

Wat kan je met een blockchain

Op een blockchain kan je informatie registreren dat onuitwisbaar en niet te veranderen is. Een blockchain is gedecentraliseerd ?, dit betekent dat er geen centrale eigenaar of machthebber is die aangevallen kan worden of kan frauderen.

Het is dus mogelijk om eigendom vast te leggen en te verzenden zonder dat er een 3e partij aan te pas hoeft te komen. Met gebruik van de blockchain kunnen heel veel vormen van handel en eigendomsrecht direct tussen twee partijen plaats vinden.

Verder kan er code in de layers geschreven worden, waardoor er contracten ontstaan die zichzelf uitvoeren wanneer een bepaalde input aan de eisen voldoet. Dit is niet door personen te beïnvloeden. Zo kunnen heel veel processen in de toekomst geautomatiseerd worden (inclusief de betalingen) en fraude en menselijk falen worden voorkomen. Deze contracten worden smartcontracten of slimme contracten ? genoemd

Publieke blockchain

De Bitcoin blockchain is publiek. Dit betekent dat iedereen hier kan gaan mijnen en dat iedereen er applicaties op kan bouwen. Een publieke blockchain heeft als kracht dat er wereldwijd mensen mee aan de slag gaan.

Dit zorgt ervoor dat de totale pool aan hash power gigantisch kan worden. Ook het feit dat wereldwijd de beste programmeurs zelf met de infrastructuur aan de gang kunnen gaan zonder eerst te hoeven inschrijven of solliciteren is een groot voordeel.

Een publieke blockchain heeft de gedecentraliseerde eigenschappen. Dit omdat het netwerk vanaf heel de wereld gevoed wordt met hash power en uitgebouwd wordt met nieuwe applicaties. Wanneer je het netwerk dus plat wil leggen of verbieden, zal je alle mijners, gebruikers en programmeurs over heel de wereld moeten controleren. Dit is zo goed als onmogelijk.

Een tweede voordeel van een publieke chain is dat het open is voor iedereen om te zien welke transacties er hebben plaats gevonden en om een private key aan te maken (in de praktijk in de vorm van een wallet ?). Een publieke blockchain is dus: ‘voor iedereen / door iedereen’.

Private blockchain

Veel bedrijven en vooral de banken zijn helemaal niet blij met een de eigenschappen van een publieke blockchain. Dit omdat ze hierdoor hun privacy (iedereen kan de transacties inzien) en de controle verliezen.

Daarom heeft zich een grote groep van banken gevormd met het plan om een private blockchain te gaan bouwen om met deze nieuwe technologie hun bedrijf voering te optimaliseren.

Echter de echte revolutionaire eigenschappen van een blockchain, zijn ontstaan uit het publieke character. Het is onmogelijk voor een individuele partij om net zo veel hash power op het netwerk te krijgen als dat het Bitcoin netwerk nu heeft en voor een grote groep banken die samen werken zal het nog steeds extreem duur zijn.

Het is dus onmogelijk een super veilig netwerk zoals Bitcoin te bouwen voor een private instelling.

Ook is het onmogelijk voor een private partij om net zo’n grote pool aan technisch talent binnen te halen als nu uit zich zelf met het Bitcoin netwerk aan de slag is gegaan. Om deze redenen is de verwachting dat deze technologie de banken niet echt verder zal helpen zolang ze te trots zijn om een publieke blockchain te adopteren.

Investeren in blockchain

De echte revolutie zal waarschijnlijk in de publieke blockchains liggen. Een directe manier om hierin te investeren is door bitcoins of altcoins  te kopen. Toch is dit voor veel investeerders geen optie, omdat ze niet weten hoe een wallet aan te maken of dit onveilig vinden.

Wij van Bitcoinscout hebben een BITCOIN SNELTRACK ontwikkelt om in 20 minuten een wallet met bitcoins te bezitten. Daarna kan je een super veilige hardware wallet bestellen om ze gemakkelijk en veilig te bewaren.

Een andere manier om in blockchain te investeren is door bijvoorbeeld aandelen van de eerste banken te kopen die gebruik maken van een publieke blockchain om hun service te optimaliseren. (Barclays is de eerste die van Bitcoin gebruik gaat maken voor internationale betalingen). Ook komen er steeds meer IPO’s van Bitcoin en blockchain ondernemingen. Denk er wel aan dat dit penny stocks zijn, dus zeer volatiel ?.

3 Comments

  1. Pingback:Megaupload 2.0 - File Sharing En Opslag Met Bitcoin

  2. Pingback:Bitcoin Prijs Is Klaar Voor Een Gigantische Stijging

  3. Pingback:Lancering Zcash - Morgen Wordt De Criptocurrency Zcash Gelanceerd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *