Bitcoin prijs

Bitcoin prijs moet omhoog!

bitcoin prijs
Bitcoin prijs klaar voor lancering

De bitcoin prijs stijgt maar niet terwijl de fundamentals beter zijn dan ooit. Na de Bitfinex hack is de bitcoin prijs flink gezakt om daarna kracht te tonen en weer gedeeltelijk terug te komen. De bitcoin prijs is nu al een ruime tijd stabiel en blijft onder de 550 Euro hangen. Gezien de fundamentals is dit raar. De prijs zou eigenlijk moeten stijgen en daarom is een sterke koersstijging in de nabije toekomst zeker niet uitgesloten. Lees hier waarom:

Bitcoin adoptie gaat door
Er komen zeer waardevolle updates voor Bitcoin aan
De wereldeconomie is in grote problemen
Als er geen vreemde dingen gebeuren MOET de bitcoin prijs omhoog!
Maak een bitcoin wallet en koop bitcoins binnen 20 minuten

Bitcoin adoptie gaat door

Hoe waardevol het Bitcoin netwerk (?) is hangt ervan af hoeveel het gebruikt wordt. Je ziet dat steeds meer mensen wereldwijd op het gebruik van bitcoin (?) en andere cryptocurrencies (?) over gaan. Deze toename van adoptie (?) vindt op dit moment vooral plaats onder de bevolking van 2e en 3e wereldlanden waar de financiële infrastructuur niet voldoet, maar ook in het westen gaat het de goede kant op.

In veel landen staat Bitcoin op het punt mainstream te gaan

In veel landen is de adoptie van bitcoin aan het versnellen en begint het richting mainstream (?) te gaan. Om te beginnen in landen als Argentinië en Venezuela, waar de eigen currency faalt. Ook in India en Africa is bitcoin nu booming, omdat een gigantische groep mensen geen toegang heeft tot het bancaire systeem. Met Bitcoin kan zeer snel een financiële infrastructuur gecreëerd worden. In India worden momenteel miljoenen geïnvesteerd om dit te bewerkstelligen.

Behalve in de opkomende economieën is bitcoin ook in sommige ontwikkelde landen populair aan het worden. In Japan is bitcoin de laatste tijd razend populair, het handelsvolume is daar verveelvoudigd. Het lijkt erop dat de slechte reputatie na de val van Mt. Gox eindelijk voorbij is. Door de Bitgirls is Bitcoin er zelfs opgeklommen tot mainstream media!

Over heel de wereld zie je bitcoin ATM’s ontstaan en in Korea kan je zelfs al bitcoins kopen bij de plaatselijke supermarkt (7/11). Ook is het gebruik van bitcoin in Rusland sinds kort niet meer strafbaar en begint de adoptie daar te versnellen. Rusland heeft met zijn grote bevolking en zwakke currency een gigantisch potentieel!

Bitcoin begint de aandacht van grote investeerders te trekken

Bij grote investeerders zoals hedge funds, pensioenfondsen en vermogen beheerders was bitcoin altijd taboe, omdat het risico veel te groot was en bitcoin als een soort electronisch nep geld werd gezien. Vooral sinds dit jaar zijn er steeds meer investeerders die bitcoin als een serieuze investering zijn gaan zien.

Investeerders zijn gaan begrijpen dat blockchain technologie (?) revolutionair is en dat Bitcoin misschien wel net zo belangrijk is als het internet. Ook begint bitcoin zich te presenteren als een nieuwe asset (?) class die geen correlatie heeft met reguliere financiële producten en in tijden van onzekerheid als veilige haven (?) kan dienen.

Binnenkort wordt de eerste Bitcoin EFT verwacht, dit is een financieel product dat op de reguliere financiële markten gekocht kan worden en de bitcoin prijs volgt. Wanneer deze EFT beschikbaar is hoeven investeerders zich dus niet te verdiepen in het aanmaken van een bitcoin wallet en het beveiligen ervan. Waarschijnlijk zal dit de adoptie door investeerders een gigantische boost geven, dit is in het verleden ook bij andere assets gebeurd wanneer ze in de vorm van een EFT verhandelbaar werden.

Bitcoin wordt geaccepteerd in nieuwe belangrijke branches

Bitcoin wordt niet alleen in steeds meer winkels geaccepteerd, maar ook in steeds meer andere branches. Recent hebben een Duitse en Japanse energie leverancier laten weten bitcoin te accepteren voor het betalen van de rekening. Japanse klanten zullen zelfs korting krijgen wanneer ze met bitcoin betalen.

In de afgelopen periode is het ook bijvoorbeeld het betalen voor vastgoed op steeds meer plaatsen mogelijk geworden. Je ziet dat wanneer een bedrijf in een bepaalde brach bitcoin accepteert, anderen zullen volgen. Langzaam maar zeker zal je steeds meer met je bitcoins kunnen doen en dit zal zich reflecteren op de waarde.

Er komen zeer waardevolle updates voor Bitcoin aan

De laatste maanden van 2016 en het begin van 2017 zullen er belangrijke verbeteringen aan het Bitcoin netwerk plaatsvinden. Deze verbeteringen zullen ervoor zorgen dat Bitcoin breeder toepasbaar wordt en beter functioneert. Hierdoor zal het netwerk dus meer waard worden en een bitcoin dus ook. Dit zijn de belangrijkste:

Lightning network

Het lightning network zal gaan zorgen dat mini en micro transacties buiten de blockchain gaan plaatsvinden, maar nog wel met dezelfde veiligheid. Het grote voordeel van betalingen over het Lightning network is dat de transacties direct plaatsvinden en zo goed als gratis zijn. Lees meer….

Segregated witness

Dit is een technische update die ervoor zal zorgen dat er meer transacties in een block passen. Hierdoor kan het Bitcoin netwerk een grotere groep gebruikers bedienen. Lees meer….

Rootstock

Rootstock is een sidechain op het Bitcoin netwerk waardoor smart contracten (?) mogelijk worden gemaakt. Smartcontracten kunnen in bijna elke branch toegepast worden en vertegenwoordigen dus een gigantische markt. Ethereum is nu nog de eerste keus voor smartcontracten, maar dit kan veranderen wanneer Rootstock online komt, want de Bitcoin blockchain is vele malen veiliger. Lees meer….

De wereldeconomie is in grote problemen

De financiële markten staan sky high, maar de echte economie lijkt maar niet te willen gaan draaien. Er worden gigantische bedragen aan gratis geld bij gedrukt en de wereldwijde schuld is hoger dan ooit. Bovendien dreigt er een nieuwe banken crisis die veroorzaakt kan worden door Deutsche bank of de Italiaanse banken.

Steeds meer economen waarschuwen voor de situatie en de Fed kan geen kant meer op. Door de rente laag te houden verergeren ze de situatie voor de lange termijn en door de rente te verhogen zouden ze de financiële markten wel eens kunnen crashen.

De markten zijn opgeblazen met gratis geld in een 7,5 jaar durende bull markt. Ook zijn de schulden nu zo hoog dat de rente onbetaalbaar zal worden bij een kleine rente verhoging. Hier bovenop komt nog eens de onzekerheid door alle spanning in de wereld en de aankomende verkiezingen in Amerika.

Bitcoin is DE manier om je vermogen buiten dit financiële systeem te houden en heeft zich al als veilige haven bewezen in diverse crisissen in het verleden. Zo heeft de bitcoin prijs geprofiteerd van de crisis in Cyprus en Griekenland en recentelijk van de Brexit.

Als er geen vreemde dingen gebeuren MOET de bitcoin prijs omhoog!

Alles wat hierboven is beschreven zou het Bitcoin netwerk als geheel meer waard moeten maken. De aanvoer van nieuwe bitcoins naar de markt is beperkt en een paar maanden geleden gehalveerd, dus ook een individuele bitcoin zou in waarde moeten stijgen.

Uiteraard lopen de echte waarde en marktwaarde van een asset niet altijd paralel, maar op lange termijn volgen ze elkaar zeker wel. Ik denk dus dat hoe langer de fundamentals (?) blijven verbeteren en de prijs niet volgt, hoe groter de uitbraak zal zijn wanneer de prijs eenmaal omhoog schiet. De toekomst zal het leren!

Monetaire Verruiming

Monetaire verruiming, onzichtbare maar effectieve belasting

monetaire verruiming
Monetaire verruiming is als een soort belasting: Het bijdrukken van 10% van de euro’s zorgt dat jou Euro 10% minder waard wordt!

Belastingen zijn over het algemeen hoog in westerse landen. Over een verdiend bedrag wordt meerdere malen een fors bedrag aan belasting betaald. Eerst in de vorm van loonbelasting wanneer je het verdiend en later in de vorm van BTW en accijnzen bij het uitgeven van je zuur verdiende geld. Wat overigens bijna niemand door heeft is dat vooral de laatste jaren een extra ‘belasting’ voor sterk dalende koopkracht zorgt in de vorm van monetaire verruiming. We zullen het volgende bespreken:

Waarom komt monetaire verruiming op hetzelfde neer als belasting?
Hoe kan ik deze ‘belasting’ legaal ontduiken?
Waarom is het te verwachten dat monetaire verruiming alleen maar zal toenemen?
Direct aan de slag met bitcoin om geldontwaarding te voorkomen

Waarom komt monetaire verruiming op hetzelfde neer als belasting?

Monetaire verruiming (?) betekend dat de centrale bank geld bij drukt om zo de economie te stimuleren. Dit geld wordt op bepaalde plaatsen in de economie gepompt. Een groot deel ervan komt indirect bij de overheid terecht. Ook worden kosten van de overheid in de vorm van subsidies hierdoor bespaard.

Het creëren van extra of gratis geld heeft helaas het negatieve effect dat al het geld in dezelfde currency minder waard wordt. Wanneer er dus 10% Euro’s wordt bijgedrukt, betekend dit dat iedereen die Euro’s bezit nu 10% minder kan kopen. De overheden en banken realiseren op deze manier dus hun doelen over de rug van de gehele bevolking.

Omdat op deze manier het geld van de bevolking indirect wordt afgepakt heeft bijna niemand het in de gaten. Niemand heeft een hoger percentage belasting op zijn afrekening gezien en de salarissen zijn niet omlaag gegaan. Voor mensen die een inkomen in Euro’s verdienen en in een land wonen waar een andere currency gebruikt wordt is het echter veel zichtbaarder.

Deze groep mensen zagen na het opstarten van het eerste QE programma van de Europese centrale bank hun koopkracht vaak met ruim 20% dalen in een paar maanden! Ook betekent dit dat alles in de Eurolanden 20% goedkoper is geworden voor een Chinees, Amerikaan of andere buitenlander. Steeds meer bedrijven, vastgoed en andere assets (?) zullen dus in buitenlandse handen komen.

Hoe kan ik deze ‘belasting’ legaal ontduiken?

Monetaire verruiming zal over de lange termijn de waarde van spaargeld af laten nemen. Jouw spaargeld wordt dan dus indirect gebruikt om de tekorten in de falende economie op te vullen. Uiteraard zijn er veel manieren om dit te voorkomen.

Een direct gevolg van monetaire verruiming is dat de aandelen markten zullen stijgen. Dit omdat een deel van het geld in het bedrijfsleven terecht komt en dus ook de prijzen van aandelen stimuleert. Daarnaast worden de aandelen goedkoper voor buitenlanders, omdat ze in Euro’s genoteerd staan. Er stroomt dus veel geld vanaf het buitenland in.

Op korte termijn kunnen er dus goede winsten behaald worden door in aandelen te beleggen in tijden van monetaire verruiming. Echter voor de lange termijn is er het gevaar van bubbel vorming, omdat de aandelen zijn opgeblazen met gratis geld en dat goedkoop geld door bedrijven wordt gebruikt om hun eigen aandelen op te kopen. Op termijn is een flinke crash dus zeker niet uitgesloten.

Een betere manier om het verdampen van je vermogen te voorkomen is door in assets te beleggen die niet onbeperkt bijgedrukt kunnen worden en waarvan de inflatie dus niet te beïnvloeden en beperkt is. Klassieke assets met deze eigenschappen zijn goud en zilver. De prijs hiervan zal als gevolg van monetaire verruiming dus stabiel blijven, terwijl de prijs van de Euro zakt.

Een modern alternatief voor zilver en goud is bitcoin (?). Bitcoin is gedecentraliseerd (?) en het aantal nieuwe bitcoins is vooraf vastgelegd in de code en neemt af met de tijd. Hierdoor vind er geen verwatering van je vermogen plaats en ben je resistent tegen geldontwaarding door de ECB.

Het voordeel van bitcoin ten opzichte van goud is dat het opdeelbaar is, binnen 10 minuten over heel de wereld te verzenden en op steeds meer plaatsen als betaalmiddel geaccepteerd wordt. Verder heeft bitcoin behalve behoud van vermogen nog het potentieel in waarde toe te nemen doormiddel van groei bij verdere adoptie (?). Wanneer je bitcoins bezit zal jouw koopkracht door monetaire verruiming alleen maar toenemen!

Waarom is het te verwachten dat monetaire verruiming alleen maar zal toenemen?

We leven in een tijd van currency war. Dit betekent dat landen om de beurt geld bij drukken om de waarde van hun munt te laten dalen wat goed voor de export is. Wanneer een land dit doet moeten andere volgen om hun export weer te stimuleren. Zo is dit al een tijdje aan de gang.

Het geld bijdrukken door de centrale banken gebeurd al heel lang, maar het gebeurde altijd met beleid. Sinds 2008 is het DE manier geworden om uit een crisis te komen en is QE wereldwijd extreme vormen aan gaan nemen. Elke keer zijn er weer economische tegenslagen en wordt een nieuw QE programma gepresenteerd.

De wereld is verslaafd aan QE geworden, omdat bijna alle landen gigantische schulden hebben. Zoals vermogen in waarde afneemt door geld bij te drukken, gebeurd dit ook bij schulden. De staatsschuld wordt dus lager door bij te drukken, dus alle overheden hebben er belang bij. Daarom is de verwachting dat het ontwaarden van je geld nog wel even door zal gaan, met als direct gevolg dat goud en bitcoin in waarde zullen stijgen!